تماس با ما

مشتاقانه آماده شنیدن صدای گرم شما هستیم.

دکتر تهمینه رحیمی

تهران، تهران


مطب:02188871339
تعیین وقت:09391555359
مشاوره علمی:09373140954


Saturday
14:30-19:30
Sunday
10:30-15
monday
14:30-19:30
tuesday
تعطیل
wednesday
14:30-19:30
thursday
تعطیل