میکرونیدلینگ

ميكرونيدلينگ يك روش و هزار فايده

اين روش به وسيله دستگاهي به نام میکرونیدلینگ انجام مي شود. اين روش فرمي از (CIT)collagen Induction therapy است به معناي القاي ساخت كلاژن مي باشد. روشي است غير تهاجمي كه بدون صدمه به سطح پوست، در عمق پوست كلاژن سازي را تحريك مي كند. • كاربرد میکرونیدلینگ از میکرونیدلینگ مي توان در موارد زير بهره برد:

ادامه مطلب