بوتاکس

بوتاکس(BOTOX)

   بوتاکس، سمی که برای زیبایی اسفاده میشود بوتاکس به چه چیزی می گویند؟ (BOTOX) یک نوع سم طبیعی در یک باکتری به نام کلستریدیوم بوتولینوم (CLOSTRIDIUM BOTULINUM) وجود دارد که همه راجع به آن شنیده ایم.معروفترین وخطرناکترین سم دنیا که گاه درقوطی کنسرو پیدا شده وبعضی به دلیل نجوشاندن کنسرو با این سم

ادامه مطلب