درمان اسکار آکنه(جای جوش)

درمان اسکار آکنه(جای جوش)

براي داشتن پوستي سالم، صاف، هموار و زيبا راه هاي ساده اي وجود دارد
اسكار يعني جاي زخم و يكي از بدترين اتفاقاتي كه ممكن است براي پوست رخ دهد، باقي ماندن جاي زخم روي آن است. در واقع اسكار زماني ايجاد مي شود كه پوست صدمه ببيند و به همين دليل آكنه ها هم مي تواند باعث ايجاد اسكار روي پوست شود. آكنه هاي التهابي بيشتر ايجاد اسكار مي كند چون صدمه بيشتري به پوست مي زند. آكنه هاي التهابي به شكل ندول (توده سفت و برجسته) و آكنه اي كيستي با صدمه به پوست ايجاد اسكار مي شود و همچنين آكنه هاي كيستيك اسكار شديدتري به جا مي گذارد.

انواع اسكار:
شكل اسكار بر اساس ميزان صدمه به پوست و چگونگي ترميم پوست متفاوت است كه به آنها در اين مطلب اشاره مي كنيم:
اسكار آتروفيك (فرورفته):
وقتي قسمتي از پوست تخريب مي شود و از دست مي رود يا در نتيجه كشش باندهاي فيبروز و سفت زير پوست به داخل كشيده مي شود، ايجاد فرورفتگي در پوست كرده كه به آن اسكار ‹‹آتروفيك›› مي گويند. (مانند جاي جوش، جاي بخيه و بريدگي اگر به صورت فرورفته باشد).
اسكار هيپروتروفيك (برجسته):
متعاقب صدمه به پوست، طي روند ترميم، كلاژن سازي زياد از حد، سبب ايجاد بافتي برجسته روي پوست شده و اسكار به جاي مي گذارد كه اسكار هيپرتروفيك ناميده مي شود.

چگونه از ايجاد اسكار جلوگيري كنيم؟
1- مراجعه سريع به پزشك قبل از گسترش آكنه و افزايش التهاب به خصوص در مواردي كه فرد مطلع است، پوستي مستعد به ايجاد اسكار دارد.
2- دستكاري نكردن آكنه
PIH
تغيير رنگ پوست پس از بهبود آكنه، يك پاسخ طبيعي به التهاب ناشي از آكنه است. اين تغيير رنگ پوست دائمي نيست به مرور از بين مي رود. دارو درماني و كرم هاي موضعي و ميكرودرم ابريژن و برحسب مورد براساس صلاحديد پزشك معالج، پيلينگ شيميايي به رفع آن كمك مي كند.

درمان اسكار آكنه:
حتي با درمان مناسب نيز هميشه نمي توان از ايجاد اسكار جلوگيري كرد. براي درمان اسكار آكنه روش هاي مختلفي وجود دارد كه براساس نوع اسكار در ادامه به آن اشاره مي كنيم.
1- ليزر
2- پانچ
3- سابسيژن
4- پيلينگ شيميايي
5- ميكرودرم ابريژن
6- درم ابرژن
7- فيلر( پركننده) ژل – چربي
8- كورتون تراپي
9- میکرونیدلینگ

10-کربوکسی تراپی

در گذشته درمان اسكار ناشي از آكنه مشكل بود ولي در حال حاضر روش هاي موثري كه در سطوح بالا سبب بهبود اسكار آكنه مي شود، وجود دارد كه در شماره هاي بعدي توضيحات بيشتري ارائه خواهد شد.

 

 

نظر بدهید