تزریق ژل

ژل چیست؟

همانطور که ازنامش پیداست ماده ای ژله مانند است که به قصد اصلاح نقص پوستی یا برای برجسته کردن، داخل پوست تزریق میشود .البته به تمام موادی که برای این منظور استفاده می شوند پرکننده یا فیلر (FILLER ) نیز گفته می شود.

انواع ژل

1- ژلهای با ماندگاری بالا: نمونه معروف این ژلها ژل پاژ میباشد.این ژل ساخت کشور اوکراین بوده وسالهاست که درایران شناخته شده است وبسیاری ازپزشکان ومشتریانشان ازاین ژل استفاده کرده اند.البته این ژل استانداردهای زمان خودش را کسب کرده بود ولی متاًسفانه درسالهای اخیر انواع غیراستاندارد ساخت چین وارد کشور شده که بعضی علیرغم آگاهی از غیراستاندارد بودن ژلهای چینی مبادرت به استفاده ازآنها می کنند.