تزریق بوتاکس

بوتاکس به چه چیزی می گویند؟ (BOTOX)

یک نوع سم طبیعی در یک باکتری به نام کلستریدیوم بوتولینوم (CLOSTRIDIUM BOTULINUM) وجود دارد که همه راجع به آن شنیده ایم.معروفترین وخطرناکترین سم دنیا که گاه درقوطی کنسرو پیدا شده وبعضی به دلیل نجوشاندن کنسرو با این سم مسموم میشوند.!!! سم باکتری یاد شده 2 نوع دارد.A & B . نوع A همین بوتاکس معروف بوده که بیشترین استفاده را دارد.

بوتاکس چگونه عمل میکند؟

دونوع چروک درپوست صورت وجوددارد:خطوط وابسته به حرکت-چروک درنتیجه تحلیل رفتن کلاژن پوست.کاربوتاکس فلج کردن ماهیچه هاست.درچین های مربوط به حرکت ماهیچه ها ی صورت ،فلج کردن این ماهیچه ها منجر به بی حرکت شدن آنها ومتعاقباازبین رفتن خطوط ایجادشده یاپیشگیری ازایجادخطوط درمنطقه بدون چروک خواهدشد.به عبارت بهترچین هایی که وابسته به حالت چهره هستندوبدنبال وضعیت خاص روحی مثل خنده،گریه، هیجان ،اخم وبالابردن ابروها حین صحبت،و….واضح میشوند ،دیگرایجاد نمیشوند.پس بوتاکس جوانسازی نمیکند وعمق یک چروک عمیق را پر نمیکند .گرچه چروکهای سطحی یا تازه ایجاد شده ،محو شده وانواع عمیقتر ،کم عمق میشوند.

بهترین بوتاکس دنیا ALERGAN ازکشور آمریکاست که به لحاظ مشکلات تحریم ومسائل سیاسی به کشور وارد نمیشود..بعد ازآن      DYSPORT از انگلستان مرغوب و معروف بوده که اولین مارک وارد شده به کشور نیز بوده وسالها استفاده شده است.متاسفانه این دو نوعی که نام بردم فقط نوع 2 یا 3 نفره تولید میکنند واین امر باعث میشود که استفاده ازآنها برای یکنفرمقرون به صرفه نبوده یا اینکه باید2 یا 3 نفر همزمان مراجعه نمایند.همین امر باعث شده که برخی ازپزشکان تمایلی به استفاده از آن نداشته باشند.انواع یکنفره بوتاکس توسط کشورهای دیگر تولید شده که هم اکنون دردسترس بوده وخوشبختانه ازلحاظ کیفیت واثربخشی ونیز عوارض تفاوت چندانی با 2 نوع یاد شده ندارند ،ضمن اینکه قیمت مناسبتری دارند.دریک سال اخیربوتاکسی به نام نورونوکس (NEURONOX) ازکشور کره جنوبی  وارد کشور شده که هم دارای تاییدیه از وزارت بهداشت ودرمان ایران بوده وهم در تجارب واقعی کیفیت خوب وعوارض کمی ازخود نشان داده است. درواقع بوتاکس بسیار کم عوارضی بوده وحساسیت وتورم به ندرت روی میدهند.

شروع اثر وماندگاری بوتاکس :

یک نکته بسیار مهم وجود دارد که علیرغم تکرارشدن مکرر توسط پزشکان هرگز مورد توجه یا باورمردم قرار نمیگیرد.شروع اثر یک درمان،یا دوام آن ونتایج وازهمه مهمتر عوارض آن میتواند کاملا از یک شخص به شخص دیگر تفاوت نماید.

شروع اثربوتاکس به طور متوسط 1-3 روز پس از تزریق میباشد.دربیشتر موارد پس از یکهفته بوتاکس اثرات خود را نشان داده ولی معمولا تا هفته دوم پس از تزریق نیز هنوزشاهد تغییرات ولو اندک هستیم.لذا تا پایان هفته دوم بهتراست ازقضاوت درمورد اثرآن خودداری کنیم.اثرات بوتاکس ،ظرف۳هفته به حداکثراثرمیرسد.

 هر ماهیچه ای که فلج  یا بی حرکت میشود(به هر طریق) دچار تحلیل وکاهش سایز میشود.پس وقتی مثلا عضلات تولید اخم را با بوتاکس فلج میکنیم ،کوچک شده وتا پایان اثر بوتاکس ضعیف باقی میمانند.اگر به آنها فرصت حرکت بدهیم دوباره به سایز سابقشان بازمیگردند.پس لازم است قبل ازاتمام کامل اثر بوتاکس ،دوباره آنرا تکرار نماییم.

موارد منع مطلق یا نسبی تزریق بوتاکس

1- بارداری 2- شیردهی 3- بیهوشی یا بیحسی موضعی درروزهای نزدیک به انجام بوتاکس 4- مصرف داروهای :جنتامایسین، دی پنیسیلامین ، سیکلوسپورین،کلروکین ،هیدروکلروکین، استرپتومایسین،آرامبخش ها ،شل کننده های ماهیچه ها وبرخی روانگردان ها     5 – بیماریهای شدید وخطرناک اخیر(حاد) مانند بیماری قلبی یا مغزی یا مهم وقدیمی (مزمن) مثل  میاستنی گراویس     6- سن زیر 18 وبالای 70 سال.

سن مناسب بوتاکس

ازآنجاییکه خطوطی که درنتیجه حرکت ایجادمیشوندبه بوتاکس پاسخ میدهند،پس ازهرزمانیکه خطوط ایجادمیشوندمیتوان بوتاکس راتزریق کرد.

هنوز مشخص نیست که چندبارمیشود از بوتاکس استفاده کرد.بنابراین اگر خوش شانس باشید ودرسن بالاتری نیاز به بوتاکس پیدا کنید ،طبعا دفعات کمتری نیاز به تکرار تزریق خواهید داشت.خوشبختانه هنوز گزارشی از مشکلات یا عوارض مصرف مداوم وطولانی بوتاکس منتشرنشده است.